Skip to main content

Poetas gauchescos. Hidalgo, Ascasubi, Del Campo

Index: Prólogo, PG1,Poesía gauchesca (1). Mexico City: Fondo de Cultura Económica, 1955. xxiv. Hilario Ascasubi, Noticia biográfica, PG1,Poesía gauchesca (1). Mexico City: Fondo de Cultura Económica, 1955. 36. Estanislao del Campo, Noticia Biográfica, PG2,Poesía gauchesca (2). Mexico City: Fondo de Cultura Económica, 1955. 300.
Type
T

Book edited by Eleuterio Tiscornia